RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie oferuje wywóz nieczystości płynnych w atrakcyjnej cenie: 34,99 zł za m3. 


Zamówienia na wywóz można składać pod numerem 24 285-12-35

PROCEDURY POSTEPOWANIA W SAMORZĄDOWYM ZAKLADZIE
BUDŻETOWYM W ŻYCHLINIE, W ZWIĄZKU ZE STANEM
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO – COVID-19
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 26 października 2020 r.

1. Wyznaczono strefę przyjęcia interesanta (korytarz SZB).

2. Interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania
z pracownikiem zakładu.

3. W strefie interesanci przyjmowani będą pojedynczo.

4. Dostępne formy kontaktu:
- telefonicznie w godzinach pracy Zakładu od 700- 1500:
Sekretariat - 24 351-20-90
ZWiK (SUW) - 24 285-13-59
ZWiK (Oczyszczalnia) - 24 285-12-35
- email: szb.zychlin@wp.pl
- listownie: Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Barlickiego 15,
99-320 Żychlin.

5. Sugerujemy również dokonywanie wszelkich płatności za pośrednictwem
bankowości elektronicznej.

6. Do budynku SZB będą miały wstęp wyłącznie osoby stosujące się do przepisów nakazujących zasłanianie ust i nosa.

7. Ogłoszenie dotyczące zmiany organizacji pracy Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Żychlinie oraz nowe informacje będą zamieszczane
na stronie zakładu: www.szbzychlin.pl oraz w siedzibie Zakładu.

8. Prosimy o podporządkowanie się wymogom sanitarnym (w szczególności o zasłanianie ust oraz nosa, a także o dezynfekowanie rąk) podczas wizyt w Samorządowym Zakładzie Budżetowym.

Uprzejmie informujemy, że od 1.07.2020 r. Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie prowadzi działalność związaną z wywozem nieczystości płynnych z terenu gminy Żychlin pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych.

Zgłoszeń można dokonywać pod numerem telefonu: 24 285-12-35


Cena wywozu ścieków z transportem za m3 wynosi 34,99 zł brutto.

i

Szanowni Państwo,

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronowirusa
i w trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
apelujemy o ograniczenie do minimum wizyt

w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Żychlinie.
Jeżeli jest to możliwe prosimy wszelkie sprawy załatwiać

telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Sugerujemy również dokonywanie wszelkich płatności za
pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dyrektor
Marek Jabłoński


Samorządowy Zakład
Budżetowy w Żychlinie
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin
Dyrektor: Marek Jabłoński
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7 - 15
Telefon: 24 351 20 90
Zgłaszanie
awarii wodociągowych:
24 285 13 59
Obsługa klienta
sprawy wodociągowe:
24 285 13 59
E-mail: szb.zychlin@wp.pl

AktualnościOpublikował: Patryk Czarnecki
Publikacja dnia: 24.02.2021
Podpisał: Patryk Czarnecki
Dokument z dnia: 21.06.2018
Dokument oglądany razy: 25 353